Hoe je energie krijgt van voortgang

Eén van de mentale energiebronnen is aandacht. Wanneer je werkt met aandacht, dan krijg je energie.

Een tweede energiebron energie is ambitie

Dan hebben we het niet (per se) over je loopbaan-ambities. Ambitie gaat over focus: welk resultaat wil je bereiken? Verschillende aspecten komen daarbij kijken. Richt je je op lange termijn doelstellingen, en ben je daaraan ook gecommitteerd, of heeft iemand anders je doelstellingen opgelegd? Voel je je verbonden om je zelfgekozen ambities ook te realiseren, en meet je en bespreek je de voortgang regelmatig? 

Keller schrijft daar mooi over in zijn boek: ‘1 ding’.  Daarin formuleert hij de zogenaamde focusvraag: ‘Welk ene ding kan ik nu doen, waardoor al het andere eenvoudiger of zelfs overbodig wordt?’ Met andere woorden: richt je op slechts één ding, zowel hier en nu (exit multitasken!) als voor de langere termijn (richt je op 1 project of prioriteit). Het is natuurlijk handig wanneer die doelstelling realistisch is, iets dat je daadwerkelijk kunt bereiken. Maar… wees vooral niet te voorzichtig en bescheiden: durf te dromen!

Wat is jouw moonshot? Wanneer je je daarop richt, dan weet je wat je te doen staat – en wat niet. Een voorbeeld: misschien heb je wel de neiging om even snel een klus te doen in plaats van het over te dragen aan één van je teamleden. ‘Ik doe het zelf sneller, dan dat ik het heb uitgelegd’. Met ‘1 ding’ in gedachten realiseer je dat je beter wél die tijd kunt uittrekken. Als leidinggevende is het jouw prioriteit om je teamleden zoveel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven. 

Reserveer grote brokken tijd voor je prioriteit en bescherm die blokken, dan boek je voortgang en krijg je energie. Misschien denk je nu, ‘Ik weet wel (zo ongeveer) wat mijn ambitie is en wat ik belangrijk vind.’ 

Maar… daarmee ben je er nog niet

Wat namelijk nog veel belangrijker is: of je het idee hebt dat je voortgang boekt – als is het maar nog zulke kleine stapjes. Dat wordt het ‘progress principle‘ genoemd. Teresa Amabile, professor aan Harvard, ontdekte dat mensen die vooruitgang boeken, productiever en creatiever zijn. En, het werkt ook andersom: als je het idee hebt dat je geen vooruitgang boekt, dan kom je in een negatieve spiraal terecht. Nieuwsgierig? Amabile vertelt meer over het progress principle in deze TED-talk.

En weet je wat nou zo jammer is? Veel werkende Nederlanders besteden te weinig aandacht aan het meten en bespreken van de feitelijke resultaten, ofwel ‘progressiegericht werken’. Sterker nog: uit onderzoek** blijkt dat het één van de belangrijkste energielekken van werkend Nederland is.

De tip van vandaag: houd je voortgang bij

ambitie voortgang progressiegericht werken energue

Doe dat nou niet met allerlei uitgebreide rapportages en overzichten. Voordat je het weet ben je meer tijd kwijt aan het meten van de voortgang, dan de voortgang zelf daadwerkelijk realiseren. Voorkom dus dat je jezelf verliest in modellen, schema’s en overzichten. Houd je doel voor ogen en werk daar stap voor stap naar toe. Dan gaat de energie vanzelf stromen!

Tot slot

Heb je vragen? Laat het weten. Dan zorg ik ervoor dat je antwoord krijgt: per individuele mail of ik neem het mee in een van de volgende tips. Ondertussen kun je teruglezen hoe het ook al weer zat met de aandachtscirkels die topsporters gebruiken, of de meest gestelde vragen over energie checken. 


Deze pagina is onderdeel van Energizer: een programma waarin je in een paar weken tijd tips krijgt voor meer energie om zo je resultaten te bereiken. Belangstelling? Meld je nu aan voor de wachtlijst – dan ontvang je bericht wanneer de volgende Energizer begint.