boekenlijst

the coming wave

businessplan op 1 a 4 

Iedereen verandert

ongeschreven regels

ongeschreven regels – spel

groepsdruk 

handboek groepsdynamica

systemisch transitiemanagement

waaier systemisch transitiemanagement 

van burn-out naar veerkracht

rake vragen

no-nonsense coaching

no-nonense leiderschap

herrie of harmonie?

Help ik coach teams

Verdraaide organisaties

De ladder

Hoe ik verander

vliegen zonder te zweven

ongewenste resultaten

handboek procesbegeleiding

waarom vrouwen minder verdienen

Richard Barrett

dare to lead

competente mensen, incompetente teams

praktijkboek mentoren

Tica Peeman –

Joost Kampen

slimmer met het systeem

systemisch adviseren

onderstroommanagement

work psychology

No more boring learning

de tekens verstaan

beheers je

rechtshandeling

Culture map